Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Your search returned 8 results.

1.
Διατριβή περί ευθανασίας : Προς τον ερωτήσαντα: "Πώς άντις έχοι γενναίως τε και ευψύχως, ή εαυτώ επιόντα εκδέχεσθαι, ή επελθόντα ετέροις, αυτώ οικείοις και φίλοις, φέρειν τον Θάνατον; / Απάντησις Υπό μεν του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως μιξοσολοίκω φράσει Συγγραφείσα' υπό δε των πανεντίμων Ζωσιμάδων τετραυταδέλφων, Αναστασίου, και Νικολάου, και Ζώη, και Μιχαήλ, φιλοτίμω δαπάνη εκδοθείσα.

by Βούλγαρις, Ευγένιος, 1716-1806 | Ζωσιμάς, Αναστάσιος Π, 1754-1819 | Ζωσιμάς, Νικόλαος Π, 1758-1842 | Ζωσιμάς, Ζώης Π, 1762-1827 | Ζωσιμάς, Μιχαήλ Π, 1762-1809 | Ζωσιμάδες.

Edition: 1η έκδ.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Εν Πετρουπόλει : Εν τω Τυπογραφείω της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας των επιστημών, έτει 1804Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος ΣχολήCall number: ΣΒΕ Α2 26 (1).

2.
Εκστρατεία του Ναπολέονος[sic] ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν, και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του, περιέχουσα διήγησιν εποχής σπανιωτάτων και αξιομνημονεύτων συμβάντων, και καταγραφήν αποδεικνύουσα την τε εξαρίθμησιν των Δυνάμεων αυτού, και τον παντελή αφανισμόν αυτών, μέχρι της τελευτής του περιφήμου Γενικού Αρχιστρατήγου των Ρώσσων Πρίγκιπος Μιχαήλ Κουτούζωβ-Σμολένσκου / συλλεχθείσα εκ των δημοσίων επιβεβαιομένων εφημερίδων αναφορών τε των Στραταρχών και ετέρων διαφόρων εκδόσεων και μετά πλείστης επιμελείας και κόπου καταστρωθείσα εις την νυν χρωμένην Ελληνίδα φωνήν, χάριν ειδήσεως και των απορούντων αυτής φιλοϊστόρων Γραικών , τύπω εκδοθείσα δαπάνη της φιλογενούς Αυταδελφότητος των πανευγενών Κυρίων Ζωσιμάδων.

by Ζωσιμάδες | Ζωσιμάς, Αναστάσιος Π, 1754-1819 | Ζωσιμάς, Νικόλαος Π, 1758-1842 | Ζωσιμάς, Ζώης Π, 1762-1827 | Ζωσιμάς, Μιχαήλ Π, 1762-1809 | Ριζάρης, Μάνθος, 1764-1824 [Συλλέκτης, Δωρητής].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Εν Πετρουπόλει : Εν τη Ιμπερατορική Τυπογραφία, παρά τω πολιτικώ Συμβούλω Ιωακείμ Δανιλόβσκη, έτει Σωτηρίω 1814Other title: Εκστρατεία του Ναπολέοντος ιμπεράτορος των Γάλλων : ήτοι η επιδρομή αυτού εις Ρωσσίαν, και η εκείθεν κατεστραμμένη βίαιος φυγή του.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος ΣχολήCall number: ΣΒΕ Α2 137 (2).

3.
Οι Γάλλοι εν τη Ισπανία, ή, Περιγραφή της υπερόπτου πλεονεξίας του Ναπολέονος[sic] ιμπεράτορος των Γάλλων και των αυτού ομοφρόνων. / Μετάφρασις διηριμένη[sic] εις Μέρη δύο. Εξ ων, το μεν πρώτον έκδοσις εστί του Συβαλλώς, του εξ Απορρήτων του Βασιλέως Φερδινάνδου Ζ. περιέχον τους δολερούς και απατηλούς τρόπους και Μηχανάς του Ναπολέονος[sic], βουληθέντος να αρπάξη το Διάδημα της Βασιλείας των Ισπανών. Το δε δεύτερον, τας ζημίας των Γάλλων εν τη Ισπανία από του 1807. έτους, και σκέψεις επί τα κυριότερα αποτελέσματα του πολέμου εν ταύτη τη Χερσονήσω, μέχρι τέλους του 1811. έτους. Τύπω εκδοθείσα χάριν των φιλοϊστόρων Γραικών.

by Cevallos, Pedro | Ζωσιμάδες | Ζωσιμάς, Αναστάσιος Π, 1754-1819 | Ζωσιμάς, Νικόλαος Π, 1758-1842 | Ζωσιμάς, Ζώης Π, 1762-1827 | Ζωσιμάς, Μιχαήλ Π, 1762-1809.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Εν Πετρουπόλει : Εν τη Ιμπερατορική Τυπογραφία παρά τω πολιτικώ Συμβούλω Ιωακείμ Δανιλόβσκη, έτει Σωτηρίω 1814Other title: Περιγραφή της υπερόπτου πλεονεξίας του Ναπολέοντος ιμπεράτορος των Γάλλων και των αυτού ομοφρόνων.Availability: Items available for loan: Ριζάρειος ΣχολήCall number: ΣΒΕ Α2 138 (1).

4.
5.
Περί της Γνησίας Προφοράς της Ελληνικής Γλώσσης Βιβλίον / συνταχθέν υπό του Οικονόμου Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου, του εξ Οικονόμων γενεαλογουμένου. Ετυπώθη δαπάνη της Αδελφότητος των Ζωσιμάδων.

by Οικονόμος, Κωνσταντίνος (ο εξ Οικονόμων), 1780-1857 | Ζωσιμάδες | Ζωσιμάς, Αναστάσιος Π, 1754-1819 | Ζωσιμάς, Νικόλαος Π, 1758-1842 | Ζωσιμάς, Ζώης Π, 1762-1827 | Ζωσιμάς, Μιχαήλ Π, 1762-1809.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Εν Πετρουπόλει : Εν τη τυπογραφία του επί της Δημοσίου Παιδεύσεως Υπουργείου, αιωλ' [i.e.αωλι'=1830]Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος ΣχολήCall number: ΣΒΕ Α2 250 (2).

6.
Τα του Ευσεβεστάτου Βασιλέως και των Αγιωτάτων Πατριαρχών Γράμματα περί της συστάσεως της Αγιωτάτης Συνόδου, μετ' εκθέσεως της ορθοδόξου πίστεως της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας.

by Παπαγιαννόπουλος, Νικόλαος Α, 1858-1926 [Δωρητής].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Εν Πετρουπόλει : Εκ του εργαστηρίου της Αγιωτάτης Συνόδου, 1840Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος ΣχολήCall number: ΣΒΕ Α3 58 (2).

7.
Χρονικόν σύντομον εκ διαφόρων χρονογράφων τε κε εξηγητών / συλλεγέν και συντεθέν υπό Γεωργίου Αμαρτωλού Μοναχού = Georgii Monachi, dicti Hamartoli Ghronicon (sic) ab orbe condito ad annum P. Chr. N. 842 et a diversis scriptoribus usque ad a. 1143 continuatum nunc primum ad fidem codicis Mosquensis, adjecta passim varietate reliquorum codicum nec non Leonis Grammatici et Cedreni et annotatis locis s. scripturae, patrum ecclesiastt. et ceterorum scriptorum in chronico laudatis annisque ante et post Chr. n. in margine adscriptis /edidit E. de Muralto.

by Γεώργιος, Σύγκελλος, πέθ. 810/11 | Georgios, Monachus, surnamed Harmatolus | Muralt, Eduard von, 1808-1895 | Σπαθάκης, Αριστείδης Κ, απεβ. 1897 [Συλλέκτης, Δωρητής].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Petropoli : : Tipis Academiae Caesareae scientiarum, 1859Other title: Georgii Monachi, dicti Hamartoli Ghronicon[sic] ab orbe condito ad annum P. Chr. N. 842 et a diversis scriptoribus usque ad a. 1143 continuatum nunc primum ad fidem codicis Mosquensis, adjecta passim varietate reliquorum codicum nec non Leonis Grammatici et Cedreni et annotatis locis s. scripturae, patrum ecclesiastt. et ceterorum scriptorum in chronico laudatis annisque ante et post Chr. n. in margine adscriptis .Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος ΣχολήCall number: ΣΒΕ Α3 119 (1).

8.
Novyye razgovory rossiyskiye i grecheskiye razdelennyye na sto urokov = Νέοι διάλογοι ρωσσικοί και γραικικοί : διηρημένοι εις εκατόν μαθήματα. Προς χρήσιν των νέων και όλων, όσοι αρχίζουσι να μανθάνωσιν αυτάς τας γλώσσας / εκδοθέντες παρά Δημητρίου Παπαδοπούλου.

by Παπαδόπουλος, Δημήτριος.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Sanktpeterburg: v tipographii Departamenta Narodnago Prosvechenia, 1826Other title: Νέοι διάλογοι ρωσσικοί και γραικικοί : διηρημένοι εις εκατόν μαθήματα.Availability: Items available for loan: Ριζάρειος ΣχολήCall number: ΣΒΕ Α2 209 (1).

Koha by