Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Normal view MARC view

Entry Geographic Name

Number of records used in: 12

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 3661

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: GR-AtLRE

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20151020125530.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 150807|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: GR-AtLRE
 • Transcribing agency: GR-AtLRE

151 ## - HEADING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Greece
 • General subdivision: History
 • Chronological subdivision: 1821-

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Work cat.: (GR-AtLRE)1645: Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος, 1815-1891. 1581, Ιστορία του Ελληνικού έθνους /, 1955-1957.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Work cat.: (GR-AtLRE)226: Μάμουκας, Ανδρέας Ζ. 973, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι, Συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους του 1832 /, 1839-1852.
Koha by