Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις / Νικ. Δ. Παπαχατζή. - Αθήνα : Εκδοτική Αθηνών, 2004, c1974. - 5 Τ. : εικ., χάρτ. , 30 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.

Τ. 1 Αττικά /εισαγωγή στο έργο του Παυσανία και στα Αττικά αποκατάσταση του αρχαίου κειμένου μετάφραση και σημειώσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, μυθολογικές Νικ. Δ. Παπαχατζή-- Τ. 2 (βιβλία 2 και 3) Κορινθιακά και Λακωνικά/ εισαγωγή στα δυο βιβλία κριτικό υπόμνημα και αποκατάσταση του κειμένου μετάφραση και σημειώσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, μυθολογικές Νικ. Δ. Παπαχατζή -- Τ. 3 (βιβλία 4,5 και 6) Μεσσηνιακά και Ηλιακά / εισαγωγή στα Μεσσηνιακά και Ηλιακά κριτικό υπόμνημα και αποκατάσταση του κειμένου μετάφραση και σημειώσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, μυθολογικές Νικ.Δ. Παπαχατζή -- Τ.4 (Βιβλία 7 και 8) Αχαϊκά και Αρκαδικά /εισαγωγή στα Αχαϊκά και Αρκαδικά κριτικό υπόμνημα και αποκατάσταση του κειμένου μετάφραση και σημειώσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, μυθολογικές Νικ .Δ. Παπαχατζή --Τ. 5 (Βιβλία 9 και 10) Βοιωτικά και Φωκικά /εισαγωγή στα Βοιωτικά και Φωκικά κριτικό υπόμνημα και αποκατάσταση του κειμένου μετάφραση και σημειώσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, μυθολογικές Νικ .Δ. Παπαχατζή.

960213089Χ (set) 9602130903 (v.1) 960213092X (v.3) 9602130938 (v.4) 9602130946 (v.5)


Pausanias, 2d century C.E. --Criticism and interpretation.
Παυσανίας, ο Περιηγητής, 2ος αι. μ.Χ.
Koha by