Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Moine de l'Eglise d'Orient, 1893-1980.

Πρόσωπον φωτός : Ευαγγελικά απαυγάσματα / Μοναχού της Ανατολικής Εκκλησίας , μετάφραση Α.Τ.Μ. - [Θεσσαλονίκη] : Εκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, [1970] - 149, [2] σ. , 20 εκ.

Τίτλος πρωτοτύπου: Le visage de lumiere : Reflets d' Evangile / par Un Moine de l' Eglise d'Orient. Editions de Chevetogne (1966)


Jesus Christ--Meditations.


Spiritual life--Orthodox Eastern Church.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by