Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κυριακός, Αναστάσιος Διομήδης, 1843-1923.

Ιερά ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης : χάριν της εν τοις ανωτέροις εκπαιδευτηρίοις μαθητευούσης νεολαίας / υπό Α. Διομήδους Κυριακού, Δ. Φ. και Καθηγητού της Θεολογίας εν τω Πανεπιστημίω και τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή. - Αθήναι : Τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1875. - δ', [5]-179, [1] , 21 εκ.

"Εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου." --σ.τ.

Ηλιού-Πολέμη, *1875.316


Orthodox Eastern Church--19th century.


Bible.--Old Testament--Study and teaching--Handbooks, manuals, etc.
Αγία Γραφή.--Καινή Διαθήκη--Μελέτη και διδασκαλία--Εγχειρίδια.
Bible.--New Testament--Study and teaching--Handbooks, manuals, etc.
Αγία Γραφή.--Παλαιά Διαθήκη--Μελέτη και διδασκαλία--Εγχειρίδια.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Christian education--History--Greece--19th century.
Textbooks--History--Greece--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by