Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

ΙΒ' Κατηχήσεις / 12 Κατηχήσεις Δώδεκα Κατηχήσεις Μέγα αξίωμα του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπιασκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου , εισαγωγή-νεοελληνική απόδοσις-σχόλια Παναγιώτου Γ. Στάμου. - Αθήναι : [Φως], 1959. - 146, [1] σ. , 25 εκ.

Τίτλος εξωφύλλου: Το Μέγα αξίωμα.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Fathers of the church.
Christian literature, Early.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by