Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Η Καινή Διαθήκη : μετά συντόμου ερμηνείας / υπό Παν. Ν. Τρεμπέλα. - 9η έκδ. - Αθήναι : Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ", 1967. - 2 Τ. : χάρτ. , 18 εκ.

Ο 2ος τόμος είναι 10ης έκδοσης.

Τ.1 :Τα Ευαγγέλια και αι Πράξεις των Αποστόλων--Τ.2 :Αι Επιστολαί και η Αποκάλυψις.


Κείμενο σε αρχαία ελληνικά και μετάφρασή του στα νέα ελληνικά σε αντικριστές στήλες.


Bible.--Νew Testament.--Translations into Greek.
Bible.--New Testament.--Acts--Translations into Greek.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by