Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού Γυμνάσματα πνευματικά : Διαμοιρασμένα εις μελέτας, εξετάσεις και αναγνώσεις / Γυμνάσματα Πνευματικά Άπερ προσθήκαις ότι πλείσταις, και αφαιρέσεσι, και αλλοιώσεσι καλλωπισθέντα τε και μετ' επιμελείας διορθωθέντα, και σημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθέντα παρά του Οσιολογιωτάτου εν Μοναχοίς Κυρίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. - 6η εκδ. - Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός οίκος Βασ. Ρηγόπουλου, 1971. - 472 σ. , 25 εκ.


Νικόδημος, Αγιορείτης, Όσιος (ο Νάξιος), 1749-1809.


Spiritual life--Orthodox Eastern Church.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by