Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωαννίδης, Βασίλειος Χ., 1896-1963.

Το κήρυγμα του Αποστ. Παύλου εις Θεσσαλονίκην και εις τας άλλας ελληνικάς πόλεις "Περί ζώντος Θεού και περί Χριστοκεντρικού βίου" / Βασ. Χρ. Ιωαννίδου, Καθηγητού της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης εν τω Πανεπιστημιω Αθηνών. - Εν Αθήναις : [Ετυπώθη εις το τυπογραφείον της Αποστολικής Διακονίας], 1953. - 14 σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ του πανηγυρικού τόμου του Εορτασμού της 1900ής Επετείου της Ελεύσεως του Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Παύλος, ο Απόστολος, Άγιος.
Paul, the Apostle, Saint.
Koha by