Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωαννίδης, Βασίλειος Χ., 1896-1963.

Το Ευαγγέλιον και το κοινωνικόν πρόβλημα / υπό Βασιλείου Χρ. Ιωαννίδου. - Εν Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου, 1950. - 174, [1] σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς".

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [169]-174) και ευρετήριο.


Bible.--New Testament.--Gospels--Social scientific criticism.


Church and social problems.
Sociology, Biblical.

Αγία Γραφή
Koha by