Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Καρολίδης, Παύλος, 1849-1930.

Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921 / υπό Π. Καρολίδου. - Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Αλεξ. Βιτσικουνάκη, 1922-1929. - Τ. , 23 εκ.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Ρέθυμνο
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη (Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας")


Greece--History--1830-1930.
Orient--History.
Greece--History--1821-
Koha by