Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Τα δίκαια του ελληνισμού εν Μακεδονία και Θράκη / Εταιρεία ο "Ελληνισμός". - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον "Παλιγγενεσίας" Ιωαν. Αγγελοπούλου, 1895. - 72 σ. , 24 εκ. - Βιβλιοθήκη της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός" , 1 .

Ηλιού-Πολέμη, 1895.343.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Thrace--History--1362-1913.
Thrace (Greece)--Population.
Greece--Imprints--19th century.
Macedonia (Greece)--History--1389-1912.
Macedonia (Greece)--Population.
Koha by