Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Τζουβάρας, Θεόδωρος.

Άλγεβρα : Α' Γενικού Λυκείου / Θεόδωρος Τζουβάρας, Κώστας Τζιρώνης. - Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 1998 - Τ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

9789604602964


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by