Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Καλαντζής, Γιώργος Α.

Άλγεβρα : A' Ενιαίου Λυκείου / Γιώργου Α. Καλαντζή. - Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 1999 - Τ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

9606009726 (set)


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by