Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μπαραλός, Γιώργος.

Άλγεβρα : Α' Λυκείου / Γιώργος Μπαραλός. - Αθήνα : Εκδόσεις Παπαδημητρόπουλου, [1995] - 333, [2] σ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Α' Λυκείου.


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by