Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Άλγεβρα Α' Λυκείου : το ενιαίο μεθοδικό για το ενιαίο λύκειο. - Αθήνα : Εκδόσεις Μεθοδικού Φροντιστηρίου, 2001 - 190, [2] σ. , 22 εκ.

Η καταλογογράφηση έγινε από το εξώφυλλο.

Περιέχει βιβλιογραφία.

Για τους μαθητές της Α' Λυκείου.


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by