Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ζάχος, Κώστας Ι.

Λατινικά Λυκείου / Κώστας Ι. Ζάχος, Δημήτρης Χ. Ντάφος. - Αθήνα : [χ.ε.], 1997. - Τ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.

Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

960931900 (Τ. 1)


Latin language--Study and teaching (Secondary)--Greece.
Latin language--Composition and exercises.
Latin language--Readers.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by