Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μαρκαντωνάτος, Γεράσιμος Αν.

Θουκυδίδη Τα Σικελικά : Η τραγωδία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας / Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, 1988 - 257, [7] σ. , 24 εκ.

Έκτη ανατύπωση. Σύντομη εισαγωγή - Διδακτική αξιοποίηση του μεταφρ/νου κειμένου για τη Γ΄ Γυμνασίου.

Περιέχει βιβλιογραφία.

Για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

9600100063


Θουκυδίδης. Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου.


Greek language.
Greek language--Study and teaching.
History, Ancient--Study and teaching.
Ελληνική γλώσσα--Σπουδή και διδασκαλία.


Greece--Historiography.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by