Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ., 1836-1904.

Η Πάπισσα Ιωάννα / Εμμανούηλ Δ. Ροΐδου. - Αθήναι : Εκδόσεις Γαλαξία, 1960. - 180 σ. , 19 εκ. - Βιβλιοθήκη Ελλήνων και Ξένων Συγγραφέων , Α 1 [1] .


Joan (Legendary Pope) --Fiction.


Church history--Fiction.--Middle Ages, 600-1500
Popes--Legends--Fiction.
Koha by