Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος Ν.

Πλάτωνα Πολιτεία : εισαγωγή - κείμενο - μετάφραση - σχόλια / Κ. Ν. Πετρόπουλος, Μιχ. Σαρρής. - Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2007. - 223 σ. , 24 εκ.

Φιλοσοφικά κείμενα Γ' Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης. Επιμέλεια ύλης Κ. Ν. Πετρόπουλος. Αρχαία Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

9789603780656


Πλάτων, περ. 427-348/7 π.Χ. Πολιτεία.
Plato. Republic.


Greek language--Study and teaching.
Education--Philosophy.
Philosopher-kings.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by