Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Δρακόπουλος, Δημήτρης.

Φιλοσοφικός Λόγος : Πλάτωνος Πολιτεία Γ' Λύκειου / Δ. Δρακόπουλος [κ.ά.] - Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 1999. - 158 σ. , 24 εκ.

Αρχαία Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

9604604414


Πλάτων, περ. 427-348/7 π.Χ. Πολιτεία.
Plato. Republic.


Greek language--Study and teaching.
Education--Philosophy.
Philosopher-kings.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by