Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Τσουρέας, Ευστράτιος.

Πλάτωνος Πρωταγόρας : για τους μαθητές της Β' Λυκείου / Ευστράτιος Τσουρέας. - Αθήνα : Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 1993. - 335, [1] σ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

9602062681


Πλάτων, περ. 427-348/7 π.Χ. Πρωταγόρας.
Plato. Protagoras.
Protagoras.
Socrates.


Sophists (Greek philosophy)
Greek language--Study and teaching--Greece.
Ethics.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by