Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου : ιστορικά μελετήματα / Βασίλης Παναγιωτόπουλος ...[κ.ά.] - Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2003. - 315 σ. : πίν., χάρτ. ; 24 εκ. - Τετράδια Εργασίας , 18 1105-0845 ; . - Τετράδια Εργασίας ; 18 .

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Human settlements--History.--Greece
Cities and towns--History.--Greece
Names, Geographical--Greece.


Greece--Population--History.
Greece--Statistics, Vital.
Koha by