Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω., 1892-;

Γενικαί γραμμαί φορολογικής πολιτικής / Αθανασίου Ιω. Σμπαρούνη. - Αθήναι : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1935. - η', 168 σ. , 24 εκ.

"Εισήγησις υποβληθείσα τη 12η Νοεμβρίου 1934 προς την υπό του Υπουργείου των Οικονομικών συσταθείσαν Επιτροπήν Μελέτης της Αμέσου Φορολογίας". Ανατύπωσις.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.


Taxation--Greece.
Koha by