Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μιχαλόπουλος, Νίκος.

Στρατηγική Λισαβόνας και δημόσια διοίκηση : συγκριτική ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης / Νίκος Μιχαλόπουλος. - Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 2010. - 215 σ. , 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.

9789600224580


Treaty on European Union (1992). 2007 Dec. 13. --Protocols, etc.


Public administration.
Koha by