Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κωστόγιαννος, Ευθύμιος.

Άλγεβρα : Β' Λυκείου γενικής παιδείας / Ευθύμιος Κωστόγιαννος. - Αθήνα : Εκδόσεις Κωστόγιαννος, 2002. - 2 T. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Β' Λυκείου γενικής παιδείας.

9605431211 (set)


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by