Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Τραγανίτης, Αλέξανδρος Π.

Άλγεβρα : Β' Λυκείου γενικής παιδείας / Αλέξανδρος Π. Τραγανίτης. - Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 1999. - 272 σ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Β' Λυκείου γενικής παιδείας.

9604603930 (Τ. 1)


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by