Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Καλαντζής, Γιώργος Α.

Άλγεβρα : Β' Λυκείου γενικής παιδείας / Γιώργος Α. Καλαντζής. - Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 1999. - 474 σ. , 24 εκ.

Για τους μαθητές της Β' Λυκείου γενικής παιδείας.

960351280Χ


Algebra.
Άλγεβρα.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Άλγεβρα--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Algebra--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Koha by