Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Παπαθανασίου, Θανάσης Ν.

Κοινωνική δικαιοσύνη και Ορθόδοξη Θεολογία : μια προκήρυξη / Θανάση Ν. Παπαθανασίου. - 2η εκδ. - Αθήνα : Ακρίτας, 2005. - 46 σ. , 20 εκ. - Προσεγγίσεις στο Αυτονόητο , 1 .

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.

9603281638


Orthodox Eastern Church--Doctrines.


Εκκλησία και κοινωνικά προβλήματα.
Κοινωνική δικαιοσύνη.
Χριστιανική κοινωνιολογία.
Christian sociology.
Church and social problems.
Social justice--Religious aspects--Orthodox Eastern Church.
Koha by