Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

Περί Ιερωσύνης Λόγοι ς' / Περί Ιερωσύνης Λόγοι στ' Περί Ιερωσύνης Λόγοι 6 Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου , εισαγωγή και απόδοση στη νεοελληνική Βασίλειος Χρ. Καραγιώργος. - Αθήνα : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1998. - 166 σ. , 21 εκ. - Η Φωνή των Πατέρων μας , 1 .

Επιστασία εκδόσεως: Ευάγγελος Π. Λέκκος.

9603153257


Priesthood--Orthodox Eastern Church.
Fathers of the church, Greek.
Christian literature, Early.
Clergy--Office.
Koha by