Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Debray, Regis, 1940-

Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο : υπόμνημα στον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας Ζακ Λάνγκ, 2002 / Ρεζίς Ντεμπρέ ; πρόλογος Ζακ Λάνγκ ; επίμετρο Παντελής Καλαϊτζίδης. - Αθήνα : Εστία, 2004. - 101 σ. ; 21 εκ. - Εστία ιδεών .

Στις σ.σ. 69-101 υπάρχει επίμετρο με τίτλο "Η διδασκαλία της θρησκείας στη Γαλλία και την Ελλάδα: συγκλίσεις και αποκλίσεις, προκλήσεις και προοπτικές" γραμμένο από τον Παντελή Καλαϊτζίδη.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

9600511756


Religion in the public schools--France.
Religious education--France.
Education and state--France
Religion in the public schools--Greece.
Education and state--Greece
Religious education--Greece.
Koha by