Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

Λόγοι περί ιερωσύνης : αρχαίον κείμενον / Ιωάννου Χρυσοστόμου, εισαγωγή,μετάφρασις,σημειώσεις Αδ.Ν.Διαμαντόπουλου. - Αθήναι : Πάπυρος, 1939. - 117 σελ. , 21 εκ. - Βιβλιοθήκη "Παπύρου",Τα Άπαντα των Αρχαίων Ελλήνμων Συγγραφέων, .53 . - Τα Απαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων. .


Priesthood--Orthodox Eastern Church.
Fathers of the church, Greek.
Christian literature, Early.
Clergy--Office.
Koha by