Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μαυρογιάννης, Κωνσταντίνος.

Παρατηρήσεις επί του κλίματος των Αθηνών και της ενεργείας αυτού επί της ζωικής οικονομίας / παρά Κωνσταντίνου Μαυρογιάννη. - Εν Αθήναις : [Εκ της τυπογραφίας Εμ. Αντωνιάδου], 1841. - 142 σ. , 20 εκ.

Περιέχει κατάλογο συνδρομητών.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

ΓΜ, *3515.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Climatology.


Athens (Greece)--Climate.
Athens (Greece)--History.
Koha by