Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Goldsmith, Oliver, 1730?-1774.

Επιτομή της ελληνικής ιστορίας του Γολδσμιθ : επιτμηθείσης προς χρήσιν των σχολείων / μετεφράσθη εκ του αγγλικού, αναθεωρήθη και επηυξήθη προς χρήσιν των σχολείων της Ελλάδος υπό Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή. - Εν Αθήναις : Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1840. - [2], 288 σ. , 20 εκ.

"Κατ' έγκρισιν της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπής, εξεδόθη δε δαπάνη υπό Ανδρέου Κορομηλά".

ΓΜ, *3307.


Historiography--History--Greece--19th century.
Textbooks--History--Greece--19th century.
History--Textbooks.
History--Study and teaching--History--Greece--Sources.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Politics and government--To 146 B.C.
Greece--History--Study and teaching.
Greece--Imprints--19th century.
Greece--History--To 146 B.C.
Koha by