Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Γερμανός, Ιεροκήρυξ.

Ιστορία και περιγραφή του ναού της Αναστάσεως, εν ω εστίν ο πανάγιος και ζωοδόχος Τάφος / Υπό Γερμανού Ιεροκήρυκος. - Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1840. - ι', 128 σ. , 21 εκ.

ΓΜ, *3329.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by