Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Biener, Friedrich August, 1787-1861.

Φιλολογικόν σχεδίασμα περί των συλλογών των κανόνων της Ανατολικής Εκκλησίας / Περί των κανόνων της Ανατολικής Εκκλησίας του Φριδερίκου Αυγούστου Βέινερ, Καθηγητού του Βερολίνου , μεταφρασθέν εκ του λατινικού υπό Παύλου Καλλιγά. - Εν Αθήναις : Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1840. - νη', 102 σ. , 22 εκ.

Στο τέλος του αντ. 1 περιέχεται κατάλογος συνδρομητών.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by