Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μάμουκας, Ανδρέας Ζ.

Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι, Συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους του 1832 / Συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους του 1832 εκδιδόντος Aνδρέου Ζ. Μάμουκα , φιλοτίμω συνδρομή των ομογενών. - Εν Αθήναις : Εκ της του Ηλία Χριστοφίδου τυπογραφίας Η Αγαθή Τύχη, 1839-1852. - 11 Τ. , 20 εκ.

ΓΜ, *3205 (Τ. 1-6) ΓΜ, *3397 (Τ. 7-8) ΓΜ, *3555 (Τ. 9-10) ΓΜ, *5856 (Τ.11)


Το έργο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Piraeus--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Greece--History--1821-
Greece--History--War of Independence, 1821-1829.
Koha by