Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ., 1905-1990.

Γρηγόριος ο Θεολόγος : Ήτοι το γενεαλογικόν δένδρον Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και ο προς τον Αμφιλοχίον Ικονίου συγγενικός αυτού δεσμός, πατρολογική και γενεαλογική μελέτη / Κωνσταντίνου Γ. Μπόνη. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1953. - 200 σ. : πινακ. , 24 εκ.

Περιέχει ευρετήρια.


Αμφιλόχιος, Άγιος, Επίσκοπος Ικονίου, περ. 340-394.
Amphilochius, Saint, Bishop of Iconium, fl. 373-394.
Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός, Άγιος, π. 327-π. 390.
Koha by