Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι., 1905-1987.

Σταθμοί εκκλησιαστικής πολιτικής εν Ελλάδι από του Καποδιστρίου μέχρι σήμερον : Μία βραχεία επισκόπησις-Ιστορία και δεοντολογία τέσσερα έκτακτα μαθήματα / Γερασίμου Ι. Κονιδάρη. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1970. - 311 σ. , 24 εκ.

Τέσσερα έκτακτα μαθήματα χάριν των φοιτητών, επί τη επανιδρύσει της αυτοτελούς έδρας της "Ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από της συστάσεως αυτής" Χρονολογία έκδοσης εξωφύλλου :1971

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by