Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Πάσχος, Παντελής Β., 1933-

Λευκοπηγή : νοσταλγία κ' επιστροφή στο γενέθλιο τόπο / Π. Β. Πάσχου. - Αθήνα : Εκδόσεις Αρμός, 1994. - 146 , [3] σ. , 24 εκ.

9607102584
Koha by