Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κούβελας, Γεώργιος.

Βίοι αγίων : Βοήθημα δια τους ιεροσπουδαστάς Α τάξεως μέσων επταταξίων ιερατικών σχολών. / Γεωργίου Κούβελα. - Αθήναι : Υπουργείο Παιδείας, Γενική Διεύθυνσις Εκκλησιαστικής Παιδείας, 1972. - 128σ. , 25 εκ.
Koha by