Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Φαρμακίδης, Θεόκλητος, 1784-1860.

Ο ψευδώνυμος Γερμανός / υπό Θεοκλήτου Φαρμακίδου. - Αθήναι : Εκ της Τυπογραφίας Α. Αγγελίδου, 1838. - 72 σ. , 18 εκ.

ΓΜ, *3014.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Koha by