Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Schmid, Christoph von, 1768-1854.

Απάνθισμα των Ιερών Γραφών προς χρήσιν των εις τα σχολεία φοιτώντων ελληνοπαίδων / μεταφρασθέν από της τεσσαρακοστής έκτης εκδόσεως του Γερμανικού πρωτοτύπου υπό του αοιδίμου Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Καλαγάνη , νυν δε το τρίτον ανατυπωθέν αναλώμασι μεν Νεοφύτου Καλαγάνη , επιμελεία δε Γεωργ. Πισπύρη. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Ιω. Κασσανδρέως και Σας, 1865-66. - 3 Τ. δεμένοι σε 1 [T.A'= δ', 387 σ., Τ.Β'= 323 σ., Τ.Γ'= 304 σ.] , 21 εκ.

Πρώτη έκδοση στην Αθήνα και στη Βιέννη το 1851. Ο Τ. Γ' περιέχει ονομαστικό κατάλογο των συνδρομητών.

Τ. Β': Περιέχων την Καινήν Διαθήκην, από Ζαχαρίου και Ελισάβετ μέχρι Μαρίας, της αλειψάσης τον Ιησούν Χριστόν μύρω -- Τ. Γ': Περιέχων την Καινήν Διαθήκην, από της μεγαλοπρεπούς εισόδου του Ιησού εις την Ιερουσαλήμ μέχρι της διαδόσεως του Χριστιανισμού εις τον κόσμον.

Ηλιού-Πολέμη, 1865.34 (Τ. Α') Ηλιού-Πολέμη, 1866.38 (Τ. Β') Ηλιού-Πολέμη, 1866.39 (Τ. Γ')
Orthodox Eastern Church--Education--History--Greece--19th century.


Bible.--Old Testament--Study and teaching--Handbooks, manuals, etc.
Αγία Γραφή.--Καινή Διαθήκη--Μελέτη και διδασκαλία--Εγχειρίδια.
Bible.--New Testament--Study and teaching--Handbooks, manuals, etc.
Bible--History of Biblical events.
Bible--Study and teaching.
Αγία Γραφή.--Παλαιά Διαθήκη--Μελέτη και διδασκαλία--Εγχειρίδια.


Christian education--History--Greece--19th century.
Textbooks--History--Greece--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by