Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Ο θεοκεντρικός χαρακτήρ της περί ιδεών θεωρίας και το χριστιανικόν πνεύμα / Αντωνίου Γ. Μπαϊρακτάρη. - Αθήναι : χ.ε., 1960 - 59 σ. 24 εκ.
Koha by