Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Πατερικόν των σπηλαίων του Κιέβου : Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώμτα των οσίων πατέρων της Κιεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. - Έκδοσις 5η - Ωρωπός Αττικής : Ιερά Μονή Παρακλήτου, 1995 - 300 σ., 24 εκ.

Απόδοση από τα ρωσικά.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 299).


Orthodox Eastern Church
Asceticism--Orthodox Eastern Church
Mysticism--Orthodox Eastern Church
Koha by