Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Πέτροβας, Κύριλλος

Λογικός γραφικός και ιστορικός έλεγχος κ.τ.λ. / Πρωθιερέως Κυρίλλου Πέτροβα - Εν Αθήναις : χ.ε., 1961 - 214 σ. : εικ. , 25 εκ.
Koha by