Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ενισλείδης, Χρήστος Μ., 1895-1985.

Ο Πενταπόλεως Άγιος Νεκτάριος: σχέσις αυτού με τον Άγιον Νικόλαον (Πευκακίων-Αθηνών) / Χρήστου Μιχ. Ενισλείδη. - Αθήναι : Τυπογραφία Δημητρίου Τσιποπούλου, 1980. - 57, [5] σ. : εικ., 25 εκ.

Μελέτη ιστορική-συγκριτική-εποικοδομητική.
Koha by