Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Νικόλαος Θεοδούλου, Μητροπολίτης Αξώμης, 1890-1967.

Το Συνοδικόν πολίτευμα εν τη Εκκλησία Αλεξανδρείας / Νικολάου Μητροπολίτου Αξώμης. - Αλεξάνδρεια : [Τυπ. του Εμπορίου], 1955. - 92, [4] σ. : πορτρ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by