Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Δόϊκος, Δαμιανός Αθ., 1922-2011.

Ο εξάψαλμος και ψαλμός Ν' / Δαμιανού Αθ. Δόϊκου. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1975. - 176 σ. , 24 εκ.
Koha by