Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ., 1905-1990.

Die Slawenapostel Kyrillos und Methodios und die Basilika des Hl. Demetrios von Thessalonike : Ein Beitrag zur Klarung der Familie dieser Heiligen und eine Deutung gewisser Mosaiken und Aufschriften des "Hl. Demetrios von Thessalonike" / Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι των Σλάβων Απόστολοι και η Βασιλική του Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης : συμβολή προς διαλεύκανσιν του προβλήματος του οίκου των Αγίων και ερμηνείαν ωρισμένων ψηφιδωτών και επιγραφών του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης Konstantin G. Bonis. - Athen : [Εκ του Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας], 1969. - 145, [16], 154 σ. : εικ., πανομ. , 24 εκ.

Τίτλος από πρόσθετη σ.τ. στα ελληνικά: Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι των Σλάβων Απόστολοι και η Βασιλική του Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης : συμβολή προς διαλεύκανσιν του προβλήματος του οίκου των Αγίων και ερμηνείαν ωρισμένων ψηφιδωτών και επιγραφών του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.


Κείμενο σε γερμανικά και ελληνικά.


Κύριλλος, Άγιος, Απόστολος των Σλάβων, π. 827-869.
Μεθόδιος, Άγιος, Απόστολος των Σλάβων, π. 825-884 ή 5.
Cyril, Saint, Apostle of the Slavs, ca. 827-869.
Methodius, Saint, Apostle of the Slavs, ca. 825-884 or 5.


Θεσσαλονίκη. Βασιλική Αγίου Δημητρίου.
Koha by